Nadas'tan Miras İşlemleri, Veraset ve İntikal İşlemleri

Nadas'tan Miras İşlemleri, Veraset ve İntikal İşlemleri

Nadas Gayrimenkul Bilgi İletişim Sistemleri Miras İşlemleri, Veraset ve İntikal İşlemleri hizmetini ülke genelinde yapmaktadır.

Miras İşlemleri, Veraset ve İntikal İşlemleri

Nadas Gayrimenkul Bilgi İletişim Sistemleri Alanında kendini geliştirmiş Avukatları ile Miras İşlemleri, Veraset ve İntikal İşlemlerinizi Türkiye geneli yada yürt dişında takip edtmektedir.

İletişim:

www.nadas.com.tr

Tel: 0212 771 11 11

Veraset tapu işlemleri nasıl yapılır?

İlk olarak Noter'den yada Mahkeme'den 'VERASET' Mirasçılık Belgesi mirasçılar tarafından çıkarılmasıyla başlayan süreçte izlenecek yol ve dikkata alınması gereken hususlar. Miras yoluyla elde edilen emlak  (tarla, arsa, konut, dükkan) intikal işlemleri sırasında nasıl bir yol takip edilmelidir? Bir kişinin ölmesi durumunda, ölen kişiye ait taşınmaz kanuni mirasçıları kimse ona geçer. Mirasçılar iki şekilde olabilir. Bunlar; kişinin ölümüne bağlı olarak, kanundan doğan kanuni mirasçılık söz konusu olabileceği gibi mirasçılık sözleşmesine (VERASETNAME'ye) dayanan mirasçılar da söz konusu olabilmektedir.

Mirasçıların, kendilerine intikal eden emlakla ilgili olarak işlem yapabilmeleri için öncelikle mirasçı olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir. Bunun için mümkün olan en kısa zamanda Noter'e yada mahkemeye başvurarak veraset belgesi (mirasçılık belgesi) alması gerekir. Veraset belgesi genel manada ölen kişinin mirasçılarının kim olduğunu ve miras hisselerini belirten bir belgedir. Veraset belgesi verasetin ya da diğer bir ifadeyle mirasın gerçekleşmesi için oldukça öneme sahip bir belgedir.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi ekleri, talep dilekçesi, mirasçılık belgesi, veraset ve intikal vergisi beyannamesi kağıdının doldurulması gibidir. Veraset Beyannamesinin 4 ay içinde verilmesi zorunluluğu bulunuyor.

Veraset ilamı belgesi, ölen bir kimsenin mirasçılarını ve onları gösteren mahkemelerce verilen bir belgedir. Veraset ilamı müracatının bir ay içinde yapılması gerekir. Veraset ilamı çıkarmak için gerekli belgeleri şöyle sıralayabiliriz;

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi ekleri


- Sulh Hukuk Mahkemesine yazılacak talep dilekçesi (EK.1)

- Mirasçılık Belgesi (herhangi bir nüfus müdürlüğünden alınır. Ölenin ölüm kağıdını götürün)  (EK:2)

Bu iki evrak alınarak ilgili Sulh Hukuk Mahkemesine sunulur. (Bu işlem Varislerden bir tanesinin mahkemeye müracaat etmesi ile veya bir avukat kanalı ile olur.) Mahkeme gün verir ve günü geldiğinde bir sorun çıkmaz ve karar verilirse veraset ilamı  mahkemenin yazı işlerinden alınır. 2011 yılından önce yalnızca Sulh Hukuk Mahkemelerinden alınabilen mirasçılık belgeleri (veraset ilamları), yargı hizmetlerini hızlandırmak amacıyla artık noterlerden de alınabiliyor. Veraset ilamının çıkarılabilmesi için tüm varislerin gelmesi gerekmez. Yalnızca bir variste noterden mirasçılık belgesini çıkartabilir. 

Noter Veraset İlamı Ücreti 2017 Mirasçılık belgesi için başvuranların notere 124,25 TL harç ödemeleri gerekiyor. 

Bundan sonra yapılacak iş; veraset ve intikal vergisi beyannamesi kağıdını doldurmak olacaktır. (EK:3) (veraset ve intikal vergisi beyannamesi kağıdını Maliye’den veya Veraset ve İntikal Vergi dairelerinden parasız alabilirsiniz) .

Ancak veraset ve intikal vergisi beyannamesi kağıdını doldurmak için gayrimenkullere ilişkin gayrimenkullerin bulunduğu ilgili belediyenin  Emlak  servislerine gidilmelidir. Belediyeye gitmeden önce yanınıza Veraset İlamı, Mirasçılık Belgesi,  Nüfus cüzdanı ve birer fotokopilerini almayı unutmayınız.

Ölen kişiden kalan gayrimenkullerin bağlı bulunduğu  belediyeye gidiniz. İlçe ve Belde belediyelerinin emlak servisleri, veraset ve intikal vergisi beyannamesi kağıdının arka yüzüne gayrimenkullere ait bilgileri doldurup ve altını mühürleyerek size verebilirler veya gayrimenkulleri gösterir bir belgeyi mühürleyip size verebilirler. (Belediyelerde değişik uygulama olabilir) Ayrıca belediye emlak yetkilisi ölenin üzerindeki gayrimenkullere ait beyanı varislerden herhangi birinin üzerine yeni beyan olarak geçer, siz hangi varisin üzerine geçmesini istiyorsanız onun üzerine yapılır, fakat üzerine beyanı yapılacak varisin Nüfus kağıdı ve bir fotokopisi ile birlikte bulunması gerekir.

Belediye Emlak servisi veraset ve intikal vergisi beyannamesi kağıdının ön yüzüne tüm varislerin isimleri yazdıktan sonra arka yüzünü doldurmadan size verdiyse siz kağıdın arka yüzünü kendiniz doldurursunuz. (EK:3)  Veraset beyanının arka yüzünde ölen kişiye ait taşınır malları varsa (Para, araç, senet, borç vb)  ilgili beyan tablosunu da doldurmayı unutmayınız.

Daha sonra doldurmuş olduğunuz Veraset ve intikal vergisi beyannamesi, Tüm tapulara ilişkin tapuların aslı ve birer fotokopileri,  Veraset İlamı aslı ve bir fotokopisi, Mirasçılık Belgesi aslı ve bir fotokopisini yanınıza alıp ölenin en son ikametinin kayıtlı olduğu Belediye sınırları içindeki Veraset ve İntikal Vergi Dairesine müracaat ediniz. İlgili görevli gerekli evrakları alıp size gün verir. Sonra gider aynı yerden belgenizi alırsınız. Veraset Beyannamesi 4 ay içinde verilmelidir.

Miras yoluyla intikal işlemleri ise gayrimenkulün ya da taşınmazın veraset belgesine (mirasçılık belgesi) göre mirasçılar adına tescilidir. Miras yoluyla intikal işlemi, hisseli mülkiyet şeklinde yapılacaksa, bütün mirasçıların bizzat ya da temsilcileri yoluyla (noterde düzenlenmiş vekaletnameler aracılığıyla) işleme katılmaları gerekmektedir. Mirasçılardan birinin ya da birkaçının eksik olması halinde ise, miras yoluyla intikal işlemi iştirak halinde mülkiyet olarak tescil edilir. Böyle bir durumda hissedarlar paylarından rahatlıkla ve serbestçe tasarruf etme hakkına sahip olamamaktadırlar. Mirasçılar birbirine paylarını devredebilirler ancak dışarıdan birine satış yapmaları mümkün değildir. Herhangi bir mirasçı da iştirak halinde intikal işlemi yaptırabilir ancak iştirak durumunu tek başına ortadan kaldıramaz.

Miras yoluyla intikal işleminin yanında söz konusu gayrimenkullerin, ölüm halinde miras yoluyla ya da bağışlama yoluyla el değiştirmesi durumunda verilmesi zorunlu olan harç ve vergiler konusu da şu şekilde belirtiliyor: Bir Gayrimenkul’ün (ev, konut, dükkan, arsa, tarla) miras yoluyla ya da bağışlama yoluyla el değiştirmesi durumunda 3 farklı vergi ya da harç adı altında ödeme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bunlar ‘Veraset ve İntikal Vergisi’,  ‘Emlak Vergisi’  ve diğeri de harç adı altında alınan ancak bir tanımı ve gerekçesi bulunmayan bir ödemedir. Bu ödemeleri aşamalı bir şekilde anlatacak olursak,

Veraset tapu işlemleri
- Miras kalan ya da bağış nedeniyle edinilen gayrimenkul için, beyanname veriliyor ve ‘Veraset ve İntikal Vergisi’  ödeniyor.
- Miras kalan ya da bağış yolu ile edinilen gayrimenkulün yeni maliki, ilgili belediyeye ‘Emlak Vergisi Bildirimi’  veriyor ve izleyen yıldan itibaren her yıl ‘Emlak Vergisi’  ödeniyor.
- Miras kalan ya da bağışlanan gayrimenkulün, ‘tapu işlemleri’  sırasında, ayrıca ‘tapu harcı’  da alınıyor. Buna göre;
- Miras Olayında: Gayrimenkul mirasçılar adına tapuda tescil edilirken, binde 9 oranında ‘İntikal Harcı’  alınıyor. Böylece, miras yolu ile intikal eden gayrimenkul nedeniyle, yüzde 1-10 arasında ‘Veraset ve İntikal Vergisi’,  binde 9 oranında da ‘İntikal  Harcı’ alınmış oluyor.
- Bağış Olayında: Gayrimenkulün bağışlandığı kişi, ‘Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi’  veriyor ve yüzde 10-30 arasında (ana, baba, eş ve çocuklara bağışta yüzde 5-15 arasında) ; Veraset ve İntikal Vergisi ödüyor. Ardından, bağışlanan gayrimenkulün tapu işlemleri sırasında, ayrıca binde 54 oranında ‘tapu harcı’  ödüyor.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi ne zaman verilmelidir?

Veraset Yolu ile İntikallerde

Ölüm Türkiye’de vuku bulmuş ise 


-Mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden dört ay içerisinde, 
- Mükellefin yabancı bir memlekette bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden altı ay içinde, 

Ölüm yabancı bir memlekette ise 
-Mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden altı ay içinde, 
-Mükellefler vefat edenin bulunduğu memlekette oldukları takdirde ölüm tarihini takip eden dört ay içerisinde, 
-Mükellefler vefat edenin bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette oldukları taktirde ölüm tarihini takip eden sekiz ay içerisinde, veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi verilmesi gerekir. 

-Hibe Yolu ile İntikallerde; 
Hibe yoluyla mal intikal ettiğinde malların hukuken iktisap edildiği tarihi takip eden bir ay içerisinde Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

 

Veraset beyannamesi için gerekli belgeler
Veraset beyannamesi için gerekli belgeler, veraset ilamının aslı veya tasdikli örneği, belediyeye varisler tarafından verilen emlak beyannamesinin belediyece onaylanmış örneği, vefat edenin oturduğu mahalle muhtarından alınan ilmühaber olarak isteniyor.

Not; İvazsız(karşılıksız) suretle meydana gelen intikallerde 3.918 TL'ye kadar olan miraslardan vergi alınmaz.