Nadas Gayrimenkul Yabancılara Mülk Edinme

Nadas Gayrimenkul Yabancılara Mülk Edinme

Nadas Gayrimenkul Bilgi İletişim Sistemleri Güvencesiyle Türkiye Cumhuriyeti Vadandaşlık Hizmetleri

Yabancılara Mülk Edinme

Sadece dört ayda ve servet beyanı yapmak zorunda değilsiniz.

Tüm yatırımların süre şartı sadece üç yıldır. Üç yıl sonra yapılan yatırımları yasal getirisi ile aynen geri almak şartı ile Türk vatandaşı olabilirsiniz aynı zamanda eşiniz ve 18 yaşından küçük çocuklarınız da Türk vatandaşı olacak 18 yaşından büyük ailenizde ömür boyu Türkiye’de daimi yaşama hakkına sahip olacak. Programa dahil olmak için Türkiye’de yaşamak zorunda değilsiniz, üç yıl sonra paranızı yasal faizi ile geri alabilirsiniz, Gayrimenkullerinizi elinizden çıkarabilirsiniz, Türk vatandaşlığınız ömrünüz boyunca devam edecek, Eşiniz ve 18 yaşından küçük çocuklarınız da Türk vatandaşı olacak. Ayrıca mevcut vatandaşı olduğunuz ülkenin vatandaşlığından da çıkmak zorunda değilsiniz.

Yatırım yapacak yabancıların Türkiye vatandaşı olması için danışmanlık hizmetlerimizden faydalanın.

Yatırım yapacağınız gayrimenkulü ister siz belirleyin isterseniz bizim size önerdiğimiz gayrimenkule yatırım yapın hiç fark etmez bizden danışmanlık hizmeti almanız durumunda Türkiye vatandaşlığı kazanımı için yapılması gereken tüm yasal işlemleri en hızlı biz gerçekleştiriyoruz. 

İhtiyacınız Olanı Bulalım

Nadas Gayrimenkul Bilgi İletişim Sistemleri Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık danışmanlığı için, ideal gayrimenkulü bulmanız için profesyonel Emlak kriter Arama servisi sunmaktadır, emlak aramalarından gayrimenkulün satın alınmasına kadar tüm yasal işlemlerin tamamlanması için süreç boyunca yardımcı olacak emlak analistlere sahiptir.

Nadas Gayrimenkul Bilgi İletişim Sistemleri Yabancı yatırımcılar için Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık için Danışmanlık Hizmetleri. Türkiye Cumhuriyeti Hükumetinin yeni hayata geçirdiği yabancı yatırımcı programı sayesinde  Ülkemiz’de 250.000 $  gayrimenkul yatırımı yapan yabancılara hızlı ve kolay bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması sağlanmakta. İkinci yolu 500.000$ sermaye ile Şirket kuran yada satın alan yabancılar Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olur.  Üçüncü ve son yol 500.000$  devlet yatırım araçlarına veya Türkiye’de faaliyet gösteren devlet bankalarına üç yıl çekmemek şartı ile yatıran yabancılara Türkiye Vatandaşlığı veriyor. 

Gayrimenkul yatırımı ile Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli şartlar 

Bilindiği üzere ilgi (b) Yönetmelik ile ilgi (a) Yönetmeliğin 20. maddesinde değişiklik yapılarak anılan maddenin 2. fıkrasının b bendi ile “En az  250.000$ tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi konulmak şartıyla satın aldığı gayrimenkul Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanarak yabancı uyruklu gerçek kişiler için istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılabilmesi mümkün kılınmıştır. 

Bu kapsamda;

Söz konusu düzenlemeden yararlanmak amacıyla yapılan taşınmazın satış yoluyla edinimine yönelik başvurularda anılan maddede belirtilen tutarın tespiti için SPK tarafından kabul edilen, geçerli bir lisansa sahip değerleme uzmanı tarafından, değerleme standartlarına uygun olarak hazırlanmış, piyasa değerini gösterir taşınmaz değerleme raporu aranır.

Piyasa değerini gösterir taşınmaz değerleme raporunda yer alan meblağ esas alınarak taşınmaz/taşınmazların Amerikan Doları cinsinden değeri, işlemin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru üzerinden hesaplanır. 

Yönetmelik değişikliğinin yapıldığı 12.01.2017 tarihi ile bu talimatın yürürlük tarihi arasında olmak kaydıyla, aynı kişi tarafından değerleri toplamı ilgili maddede belirtilen veya üstündeki bir bedele karşılık gelen birden fazla taşınmaz edinilmesi halinde her bir taşınmazın satış tarihindeki resmi senedinde yer alan bedelin efektif satış kuruna göre hesaplanan değeri esas alınır.

Düzenlenecek resmi senette taşınmazı satın alan yabancı gerçek kişinin; “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında Türk Vatandaşlığının kazanılması amacıyla edindiği bu taşınmazı/taşınmazları 3 yıl süre ile satmayacağı taahhüdünde bulunduğu” ve “Taşınmazın siciline Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde satılmayacağı yönünde belirtme yapılmasını istediği” yönündeki beyanına yer verilerek beyanlar hanesine; “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde satılmayacağı taahhüdü vardır.” belirtmesi yapılır. 

Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 12.01.2017 tarihi ile bu talimatın yürürlüğe girdiği tarih aralığında satın alınmış olan ve resmi senedinde yukarıdaki maddede belirtilen taahhüt ile beyanlar hanesinde 3 yıl satılmayacağı yönünde belirtme bulunmayan taşınmazların malikleri tarafından, söz konusu düzenlemeden yararlanmak istenildiğinin bildirilmesi halinde, ilgilinin tescil istem belgesi ile taahhüdü alınarak taşınmazın beyanlar hanesine “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında Edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde satılmayacağı taahhüdü vardır.” Şeklinde belirtme yapılır.

Aynı tarih ve yevmiye numarası ile olmak kaydıyla, aynı kişi tarafından değerleri toplamı ilgili maddede belirtilen veya daha üst bir meblağa karşılık gelen birden fazla taşınmaza yönelik talepte bulunulmuş ise her bir taşınmazın beyanlar hanesine “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde satılmayacağı taahhüdü vardır” ibaresi ile belirtme yapılması gerekmektedir. İlgi (b) Yönetmelik değişikliğinin yapıldığı tarih olan 12.01.2017 tarihi ile bu talimatın yürürlüğe girdiği tarih aralığında edinilmiş olan taşınmaz/taşınmazlar için ise aynı yevmiye ile satın alınmış olması şartı aranılmayacaktır.

Anılan Yönetmelik hükmü kapsamında beyanlar hanesine işlenmiş olan belirtmede yer alan üç yıllık sürenin dolmasından sonra yapılacak terkin başvurularında söz konusu belirtmenin terkin edilmesi, Belirtmenin konulduğu tarihten itibaren 3 yıllık süre içerisinde malik tarafından terkininin talep edilmesi halinde ise kişinin Türk vatandaşlığını kazanıp kazanmadığı MERNİS kayıtlarından kontrol edilerek; b- Kayıtlı olmaması halinde ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden Şerhin terkin edilip edilmeyeceği hususu soru konusu yapılarak alınacak cevaba göre işlemlere yön verilmesi, Gerekmektedir.

A- Malikin sistemde Türk vatandaşı olarak kayıtlı olması halinde talebin reddi ile üç yıllık sürenin sonuna kadar belirtmenin korunması,

 B- Kayıtlı olmaması halinde ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden Şerhin terkin edilip edilmeyeceği hususu soru konusu yapılarak alınacak cevaba göre işlemlere yön verilmesi, Gerekmektedir.

Bu Şekilde edinilmiş taşınmazlar üzerinde haciz, tedbir v.s. Şerhlerinin tesisi ile sınırlı ayni hak edinimi mümkün bulunmakta olup üç yıllık süre içerisinde çeşitli nedenlerle malikin rızası dışında taşınmazın el değiştirmesi halinde durum Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ivedilikle bildirilir.

Bu Talimat kapsamındaki taleplerle ilgili olarak sunulan değerleme raporlarının işlemin yapıldığı yıla ait olması gerekmekte olup yıl sonunda yapılan ve devam eden başvurulara ilişkin işlemlerin başvuru yılında tamamlanmamış olması halinde sunulan raporlara Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranı uygulanır. 

Bu Talimat kapsamındaki satış işlemlerine esas alınan taşınmaz değerleme raporundaki meblağ, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre belediyelerce edinim yılı için belirlenmiş olan emlak vergisine esas değerden düşük ise tapu harçları bu değer üzerinden tahsil edilir.

İşlemin tamamlanmasını müteakip belirtmeyi içeren tapu kayıt örneği ilgilisine verilir.